Leserinnlegg om demens: Viktig å støtte de pårørende

Harald Eid, 11. kandidat for Lørenskog Venstre ved årets valg og styremedlem i Lørenskog Venstre, har skrevet leserinnlegg om demensomsorg. God eldre- og demensomsorg blir en viktig sak for Venstre å følge opp videre i neste valgperiode.

Demens er den mest kostbare sykdommen for samfunnet og koster mer enn hjerte-karsykdommer og kreft. Med riktig forebygging og behandling vil samfunnet kunne spare milliarder.

I dag har vel hundre tusen demens i Norge. Om 20 år vil det antatt være vel dobbelt så mange. Dette er en direkte følge av at vi får en eldre befolkning. En regner med at ca. 1/3 vil trenge heldøgns institusjonsplass. En sykehjemsplass koster årlig vel 1 million kroner. Det er lett å regne seg til at vi vil trenge flere institusjonsplasser og at vi får økte utgifter på mange milliarder kroner. En kan imidlertid bedre situasjonen med bedre diagnostikk og forebygging.

Forebygging

Med tanke på den store betydning av tidlig diagnose og forebygging skulle en tro at alle kommuner hadde en demensplan med tanke på at samfunnet kan spare milliarder av kroner. De færreste kommuner har imidlertid en slik demensplan og heller ikke Lørenskog.

Ny forskning viser at en antar at en kan redusere demens i befolkningen med ca. 1/3 med god forebygging. Professor Selbæk i alderspsykiatri har satt opp 12 risikofaktorer for demens: Hørselstap, manglende utdanning, høyt blodtrykk, overvekt, depresjon, fysisk- og psykisk inaktivitet, sosial isolasjon, diabetes, hodeskader, overdrevent alkoholforbruk og eksponering for luftforurensing.

Behandling

Behandling er noe avhengig av typen demens. Alle er enig om betydning av tidlig diagnose. Demensplan 25 viser at bare ca. 1/2 parten av antatte demente har fått diagnosen. Det er viktig med bedre kompetanse om demens i kommunen og også blant leger slik at en kan stille en tidlig diagnose. I dag skal diagnosen stilles av fastlegen som ofte har varierende kompetanse. Demensteamet bør ha tilknyttet en lege med interesse og kompetanse for demens.

Forskere tror at man om noen år kan stoppe utviklingen av demens ved Alzhheimers sykdom, men ikke helbrede. Ved Alzheimers sykdom dannes et giftig stoff i hjernen som heter betamyloid .Det ødelegger hjerneceller. En tror en kan stoppe dannelsen av dette stoffet og dermed stoppe den negative utviklingen, men fortsatt kjenner man ikke til årsaken til Alzheimers sykdom.

Pårørende

En regner altså med en betydelig økning av demens i de kommende år. De fleste med demens bor hjemme. Det blir da enda viktigere å støtte de pårørende slik at pasienten kan bo lenger hjemme. Dette er en vinn-vinn situasjon for alle parter. Pasienten kan bo lenger hjemme, pårørende får avlastning og samfunnet sparer store penger. Pårørende må ha en kontaktperson i kommunen enten i hjemmesykepleien eller demensteamet. De bør stå direkte i kontakt med administrasjonen i kommunen. En bør ha et avlastningsopplegg som er skreddersydd for den enkelte pasient. De pårørende må f.eks kunne ta seg ferie. De pårørende gjør en stor innsats, og mange blir fysisk- og psykisk slitne.

Her er lenke til leserinnlegg i Romerikes Blad