Leserinnlegg om naturbarnehager i Lørenskog

Elisabeth Tanev, 3. kandidat for Lørenskog Venstre ved årets valg og medlem av kommunestyret og Oppvekst- og utdanningsutvalget i Lørenskog (2019-2023), har skrevet leserinnlegg om at vi trenger flere naturbarnehager i Lørenskog. Sammen med 1.kandidat Bjørn Gran viste hun Venstre-leder Guri Melby friområdet ved Postens Østlandsterminal som et mulig sted for en fremtidig barnehage.

“Lørenskog” betyr “grenseskogen mot Leireheimen”, og skog utgjør i dag cirka 70 prosent av kommunens totalareal. Men hvor er naturen der folk bor og barn ferdes i hverdagen?

Barns oppvekst i kommunen er i stor grad preget av utbygging, heisekraner, omkjøringer, asfalt, bygninger, støy og trafikk, litt avhengig av hvor i kommunen de bor. Vi vet mer om hvor elgen tråkker enn hvordan barna våre beveger seg rundt. Det er flere grunner til at vi trenger flere naturbarnehager i bygda vår, som begynner å få et sterkt bypreg. Ja, vi kan ta en tur i skogen, men for de minste som tilbringer lange dager i barnehagen, så må vi også se på miljøet de lever i daglig.

Barnehage på Postens tomt

Som min gruppeleder Bjørn Gran sier i et intervju med Mitt Lørenskog/ Romerikes Blad, så har vi i Lørenskog et kjempebehov for nye barnehageplasser. Gran og Venstre foreslår en barnehage på Postens tomt rett ved terminalen som nå er regulert til friområde og ligger i et grønt turområde. “Vi trenger barnehager der ungene slipper å leke på asfalten”, sier han. De bør heller ikke ha matter av gummigranulat fra resirkulerte, oppmalte bildekk eller kunstgress å forholde seg til, men ekte natur.

Faktisk viser flere studier det samme: Folk som har vokst opp på bygda, har lavere risiko for allergier og andre immunrelaterte sykdommer. Finske forskere gjorde for et par år siden en intervensjonsstudie der de gikk inn og endret miljøet i finske bybarnehager ved å sette inn skogbunn, plantebokser og gressmatter. Etter kun en måned fant de ut at samfunnet av mikrober på huden og i tarmen hadde endret seg hos barna som lekte i barnehagene med skogbunn. Studien støtter antagelsen om at kontakt med naturen forhindrer forstyrrelser i immunforsvaret, for eksempel autoimmune sykdommer og allergier.

Hvordan vil egentlig ha det

Ja, vi trenger barnehageplasser i et Lørenskog som vokser raskt, og der det bygges en barnehage i året. Men vi må ikke slutte å spørre oss hvordan vi egentlig vil ha det og hvordan vi vil at barna våre skal vokse opp. Det blir fort slik at fokus på vekst og økonomi tar bort visjonen for hvordan vi egentlig vil leve og bo i kommunen. Tomta i friområdet mellom Postens østlandsterminal, Coca-Colas anlegg og bebyggelsen i Håkons vei på Kjenn er en mulighet for å gi barn en hverdag med mer natur.

Her er lenke til leserinnlegget i Romerikes Blad.