Gi dem et ekte valg!

Foto: Per Aage Pleym Christensen

«Skolevalgene utfordrer demokratiet» skriver Pensjonistpartiets Ragnar Dal i EUB på nett 04.09. Han klager over rammene som er gitt av fylkeskommunen som skoleeier og departementet. Partier som ikke er representert på Stortinget (!) får ikke stille i debatter på de videregående skolene.

Selv om det er valg til kommunestyrer og fylkesting. Der skolene arrangerer valgtorg får partiene som ikke deltar i debatten stille. Det er forståelig at Dahl reagerer på rammene, men noen rammer må det jo være.

Spørsmålet er om ikke hele ordningen med paneldebatter og «skolevalg» er utdatert. De skolene som er med i det nasjonale skolevalget har felles valgdag, og det lages stor ståhei rundt resultatet. Omtrent som i det ekte valget.

Det er egentlig flere problemer med skolevalgopplegget enn rammene Dahl omtaler. Blant annet at det ofte er rikspolitiske temaer som er i fokus i skoledebattene. Det hele er en slags eksamen i debattrening for ungdomspartiene.

Jeg har siden 2004 jobbet for å få til en annen løsning: Å gi de av førstegangsvelgerne som er elever i videregående anledning til å delta i det ordentlige valget. Det kan gjøres ved at det opprettes lokaler slik at elever med stemmerett kan avgi sin stemme på skolen, i den tiden det er anledning til å forhåndsstemme (altså fra skolestart til fredagen før valgdagen). Da har man senket terskelen til valglokalet. Jeg har opp gjennom årene tatt opp forslaget med flere ordførere i Akershus, som leder valgstyrene), med partier og stortingsrepresentanter. Jeg har også skrevet til flere statsråder opp gjennom årene, som har vært ansvarlige for valgavvikling, og foreslått at dette burde med i instruksen til de lokale valgstyrene. Men det er valgstyrene (formannskapet) i hver kommune som bestemmer hvor det skal være anledning til å avgi forhåndsstemme.

Venstre fikk i 2013 i Eidsvoll gjennomslag for at det skulle åpnes valglokale på EVS (Eidsvoll vgs), men formannskapet innskrenket muligheten til å stemme til to timer én dag. Både Venstre og andre partier har fått gjennomført dette i andre kommuner.

Ungdom som andre velgere henter sin informasjon fra et mangfold av kanaler. Skoledebatt og skolevalg er derfor efter min mening utdatert, i tillegg til at både innhold og form varierer sterkt i kvalitet. Og rammene kan oppleves som lite demokratiske. Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne er lav. Jeg har tro på at mitt forslag vil bidra til at flere stemmer, rett og slett fordi terskelen til valglokalet blir lavere. Skal ungdommen ta et «kvalifisert» valg når de stemmer, trenger de tid til å orientere seg. Mer enn et par timers mer eller mindre saklig debatt.

Ordningen med lekevalg (skolevalg) på videregående skoler bør avvikles. La elever med stemmerett få lavere terskel til valglokalet i det ordentlige valget!

Per Aage Pleym Christensen