Heia Otta!

Sel Sps 2. kandidat Kjetil Eide refererer i et innlegg i Gd 5. september ganske mye til et innlegg jeg
hadde i Gd den 12. januar 2020. Der stilte jeg en del spørsmål til hvorfor Otta blir både oversett,
nedprioritert og forskjellsbehandlet i statlige og større regionale satsinger.

For det første vil jeg si at det er veldig viktig at initiativrike folk som Kjetil Eide går inn i poltikken. For
det andre vil jeg si at jeg ble invitert til svært gode besøk i Nord-Gudbrandsdal etter mitt innlegg. Ja,
det er frustrasjon. Men det er også mye godt arbeid som gjøres lokalt, for å utvikle, legge til rette,
tiltrekke seg og komme i posisjon. Nå sist så vi det nye samarbeidet mellom Eidefoss, Gudbrandsdal
Energi og Nord-Østerdal Kraftlag om Fornybar Innlandet og felles satsing på solkraft.

Eide avslutter sitt innlegg med å etterspørre om Sps egne representanter Aud Hove og Bengt
Fasteraune blir med i Heia-gjengen for Otta og Sel. Slik jeg kjenner dem, vi jeg tro at de stiller. Men
det må de få svare på selv. For min egen del, kan jeg hilse og si at jeg stiller til valg igjen etter en
pause. Blir jeg valgt inn i fylkestinget i Innlandet, skal jeg fortsette å heie på Otta og bidra fra min
posisjon til å få fram nye satsinger både på Otta og i Nord-Gudbrandsdal.

Ketil Kjenseth, 1. kandidat Innlandet Venstre