Ung på Hadeland

Venstre vil satse på de unge på Hadeland. En god og variert skole, et godt kollektivtilbud,
Helsestasjon for ungdom og et variert fritidstilbud er viktig for alle. I tillegg vil vi satse særlig på de
som ikke finner seg helt til rette, enten det er i familie, skole eller på fritida.

Innlandet fylke har et særlig ansvar for den videregående skolen. Mye er bra, men vi må strekke oss
for å skape et tilbud for de som ønsker mer praksis og mindre teori. NAV er en viktig samarbeidsaktør
og næringslivet på Hadeland er flinke til å stille opp.

Som styreleder i det nye Fontenehuset på Hadeland vet jeg også at vår eier, Sanitetskvinnene,
sammen med kommunene ønsker å bidra til et «Ung på Hadeland»-prosjekt. Som skoleeier er det
viktig at Innlandet fylke melder spå i samarbeidet.

Høsten 2007 gjennomførte Østlandsforskning en omfattende spørreundersøkelse på Hadeland.
Målgruppen var elever i ungdomsskolen og videregående skole. I alt deltok 1300 ungdommer i
alderen 12 til 19 år.

Gjennom den fikk vi mye god informasjon om hva ungdommen den gang mente om sin livssituasjon
og tilbudet på Hadeland. Slike undersøkelser må vi fortsette med og jobbe systematisk. Siden 2007
har blant annet sosiale medier kommet som et nytt fenomen og vi har fått en ny, felles videregående
skole på Hadeland. Hva sier ungdommen i dag?

Ungdomsrådene er en kilde til informasjon og medvirkning. Vi må satse mer på dem og de unges
stemme. I tillegg er det viktig at vi som blir valgt inn i det nye fylkestinget i Innlandet evner å se
Hadeland og Regionrådet på Hadeland, med to kommuner i nye Akershus og en kommune i
Innlandet fylke, som én region og bidrar til å styrke bolyst og trivsel for de unge på Hadeland.

Sammen tar vi Hadeland framover!

Ketil Kjenseth, 1. kandidat Innlandet Venstre