Færder Venstre inngår valgteknisk sammerbeid

Presse media
Foto: iStock
PRESSEMELDING

 

Forhandlingsutvalgene i Venstre, Senterpartiet, Industri- og næringspartiet, Fremskrittspartiet og Høyre i Færder kommune har signert avtale om valgteknisk samarbeid i kommende kommunestyreperiode. Avtalen forutsettes godkjenning i de respektive partier.

Vi har gleden av å meddele denne nyheten etter gode samtaler mellom representanter for partiene.

Våre partier får flertall i kommunestyret med 20 representanter av 39. Avtalen innebærer enighet om fordeling av plasser i formannskap og hovedutvalg. Partiene støtter Tom Mello (H) som ordfører og Anders Mathisen (FrP) som varaordfører. Partiene har en gjensidig forståelse for hverandres politiske ståsteder, både overordnet og i viktige enkeltsaker. Videre arbeid skal gjennomføres for å danne en politisk plattform.

Mvh
Venstre, Senterpartiet, Industri- og næringspartiet, Fremskrittspartiet og Høyre i Færder kommune