Fylkesårsmøtet i Viken Venstre gikk inn for fjerning av formuesskatten

Asker Venstres delegasjon til fylkesarsmotet 2024, Fotokreditering: Steinar Bleken

Fylkesårsmøtet i Viken Venstre gikk inn for fjerning av formuesskatten,
sikring av naturområder, intensivert innsats for en ren Oslofjord og
kjernekraft som en del av løsningen.


Fylkesårsmøtet i Viken Venstre gikk av stabelen 16. mars på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.
Asker Venstre hadde en stor delegasjon til stede som besto både av nye og erfarne folk.

– Asker Venstre er det nest største lokallaget i regionlaget, kun slått av Bærum, forteller
delegasjonsleder og fungerende lokallagsleder i Asker Venstre, Gunn-Torill Homme
Mathisen.

Gjennom en lang og hektisk dag ble Arjo van Genderen gjenvalgt som fylkesleder.
Fylkesstyret ble utvidet med en plass slik at Akershus, som fylket med desidert størst
oppslutning og medlemstall, får fire medlemmer og Buskerud og Østfold får to hver. Dette
var skjevt i innstillingen fra valgkomitéen. I utgangspunktet hadde Buskerud kun fått en i
styret.

– Tre fra Asker Venstre ble valgt inn i verv i regionlaget. Andreas Hafslund fra Nærsnes ble
valgt som styremedlem, Ellen Lysne fra Åros går inn i valgkomitéen, mens Kristian Kvam fra
Vollen fikk plass i nominasjonskomitéen for Akershus, sier Homme Mathisen.

Fire politiske uttalelser ble vedtatt:
– Næring – Fjerning av formueskatten:
Politisk uttalelse: Venstre vil gjøre det enklere å sysselsette flere – Viken Venstre
– Natur – Politisk uttalelse:
Naturområdene må sikres – Viken Venstre
– Oslofjorden – Politisk uttalelse:
Rent vann og ren Oslofjord kommer ikke av seg selv – Viken Venstre
Kjernekraft – Politisk uttalelse:
Kjernekraft en del av løsningen – Viken Venstre

Den førstnevnte uttalelsen, som ble ført i pennen av Elisabeth Holter-Schøyen, dreier seg om
å:
1. Fjerne formuesskatten
2. Fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5% på inntekt over 850 000 kroner
3. Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger

Elisabeth Holter-Schøyen, Asker Venstres gruppeleder, og resten av delegasjonen var
strålende fornøyd med å få uttalelsen vedtatt.
– Vi må heie på de som satser alt for å skape arbeidsplasser. Formuesskatten er et særnorsk
fenomen som gjør det svært vanskelig å bygge lokale bedrifter, investere i ny teknologi og
ansette flere mennesker i disse bedriftene. I tillegg er den konkurransevridende og det er
forskjellsbehandling i den forstand at dette ikke vil gjelde utenlandske eiere av bedrifter i
Norge. Venstre vil gjøre det enklere å skape arbeidsplasser, ikke vanskeligere slik dagens
regjering gjør, sier Holter-Schøyen.

Uttalelsen «Naturområdene må sikres» hadde også to fra Asker Venstre med som
forslagsstillere; Tobias Waage Bremnes og Elisabeth Holter-Schøyen.
– Det er nå – heldigvis – et økende fokus og engasjement for naturens betydning og verdi.
Det er ikke lenger et ensidig fokus på at klimatiltak vil måtte gå på bekostning av natur. Det
er også en økende bevissthet om at naturen både har en egenverdi og at bevaring av den er
det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene, understreker Holter-Schøyen.

Fungerende lokallagsleder Homme Mathisen sier at hovedfokus for regionlaget framover vil være Stortingsvalgkampen.
– Allerede til høsten skal de tre fylkene nominere sine kandidater og arbeidet med det nye
stortingsvalgprogrammet starter om kort tid, sier hun. Asker Venstre skal være aktive i disse
prosessene, lover hun, og påpeker at valgkamp nesten er en livsform – i Venstre er de er mer
eller mindre i valgkampmodus hele tiden.

Begge nestlederne i Venstre var hjertelig til stede på fylkesårsmøtet; Abid Raja som
entusiastisk deltager og Sveinung Rotevatn som innleder til generell politisk debatt. I
debatten holdt Holter-Schøyen et flammende innlegg om siste ukers nyheter som slo ned
som en bombe i det politiske miljøet, om Chemring Nobel og deres utslippstillatelse av
enorme mengder nitrogen til Oslofjorden, i tillegg til å forsvare næringsuttalelsen.

Men hun var ikke alene om å entre talerstolen i løpet av møtet, mange engasjerte
Venstrefolk, også fra Asker, gjorde det samme.

Elisabeth Holter-Schøyen og Gunn-Torill Homme Mathisen oppsummerer dagen slik:
– Det er aldri kjedelig på et Venstre årsmøte.