Hvem skal representere Venstre på Stortinget?

Stortinget
Foto: iStock

Neste år er det stortingsvalg, og nominasjonskomiteen har nå startet på jobben med å sette sammen laget av kandidater til Venstres stortingsvalgliste i Oslo. For at den listen skal bli så god som mulig, trenger vi dine innspill. Er det noen som du mener bør være kandidat til Stortinget for Oslo Venstre? Eller har du selv lyst til å stille som kandidat? Da vil vi høre fra deg!

Nominasjonskomiteen skal lage et listeforslag med 26 navn, og ønsker et bredt spekter av innspill slik at listeforslaget blir representativt for det mangfoldet som kjennetegner både Venstre og byen vår. Den endelige stortingsvalglisten skal velges på et eget nominasjonsmøte i oktober.

Fristen for å komme med forslag til navn er 31. mai.

Send inn dine forslag i dette skjemaet eller send e-post til [email protected].

Nominasjonsmøtet er satt til 19. oktober, og nominasjonskomitéen skal legge frem en innstilling innen senest 15. september. Før det skal det 10. juni være et medlemsmøte der potensielle kandidater får mulighet til å presentere seg, og prøvenominasjoner i bydelene. Invitasjon til disse vil følge.

Nominasjonskomiteen består av Haakon Riekeles (leder), Øydis Lebiko, Ole Kristian Sandvik, Else Marie Dahl, Tegn Rolland (Oslo Unge Venstre), Christer Halseth (1. vara) og Toril Berge Flatabø (2. vara).

Innspill til nominasjonskomiteen kan sendes på e-post [email protected] eller du kan ta kontakt med nominasjonskomiteens leder på telefon 90 92 76 84.