Det som er bra er bra!

Innlandet Venstre

Det som er bra for Lom er bra for Kongsvinger! Det som er bra for Hamar er bra for Ringebu! Det som er bra for Fagernes er bra for Rena! Det som er bra for Elverum er bra for Lillehammer! Det som er bra for Tynset er bra for Gjøvik! Og det som er bra for Toten er bra for Løten!

Utviklingen i bygder, tettsteder og byer henger nøye sammen. Hvert distrikt i Innlandet har både fellestrekk og særegenheter de andre distriktene nyter godt av. Hver dag krysser mennesker kommunegrensene for å jobbe andre steder i fylket, enten det er i de tradisjonsrike industriområdene i Gjøvik og Toten, forvaltning på Hamar, turisme i Gudbrandsdalen eller i landbruket over hele fylket.

De store utdanningsinstitusjonene på Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger, med filialer i distriktene, har høy kompetanse studenter og næringsliv nyter godt av, og som de tilfører hele fylket. Dette gir utvikling for både næring og tjenester. Samtidig er de på sin side avhengig av menneskelig kapital fra hele fylket. Mange steder ser vi en flott symbiose mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kulturliv.

Vi kan ikke ha holdninger i Innlandet hvor vi uttrykker misunnelse og konkurranse, gjennom uttrykk som «gæli side» og «riktig side», og andre negative utsagn om geografi, for samarbeid på tvers av kommunegrensene er bra for hele fylket.

Fellesnevneren for suksess i Innlandet er kunnskap, optimisme og samarbeid på kryss og tvers i hele fylket til felles beste. Derfor vil vi jobbe videre for effektive transportløsninger, og levedyktige og mangfoldige utdanningsinstitusjoner som fyller på med personell for næringslivet, et nytenkende og rikt nærings- og kulturliv, og gode lokalsamfunn som gir attraktivitet i hele fylket.

av

Kristin Jess-Bakken, nestleder i Innlandet Venstre,

Stig Vaagan, fylkestingsrepresentant for Innlandet Venstre