Til innhold

Odd Einar Dørum

Det er Venstre som har sikret kollektivsuksessen i Oslo. Vårt mål er å forene byens vekst med miljøvennlige transportløsninger. All trafikkvekst skal også I fremtiden tas med gange, sykkel og kollektiv.

Odd Einar Dørum er 71 år og bosatt i bydel Ullern.  Han er utdannet sosionom og har tidligere vært partileder i Venstre. Dørum satt fire perioder på Stortinget, og han har også vært samferdselsminister og justisminister i regjeringene til Kjell Magne Bondevik. Siden 2011 har han representert Venstre i bystyret og sittet vært medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen. Dørum har lang og bred erfaring fra Oslopolitikken.

«Oslo er en suksesshistorie som mangfoldig og åpen by. Gjennom gode barnehager og skoler, gode og inkluderende oppvekstmiljø, lykkes vi med å gi alle like muligheter og utjevne sosiale forskjeller.»

«Gjennom Venstres mangeåringe satsing på belysning, synlig politi og Oslovakter, har Oslo blitt en tryggere by. Alle skal føle seg trygge i Oslo. Derfor satser Venstre også tungt på å sørge for gode tilbud og løsninger for de som faller utenfor samfunnet. Oslo skal være en trygg og raus by.»