Til innhold

Odd Einar Dørum

Det er Venstre som har sikret kollektivsuksessen i Oslo. Vårt mål er å forene byens vekst med miljøvennlige transportløsninger. All trafikkvekst skal også I fremtiden tas med gange, sykkel og kollektiv.

Odd Einar Dørum er bosatt i bydel Ullern. Han er utdannet sosionom og har tidligere vært partileder i Venstre. Dørum satt fire perioder på Stortinget, og han har også vært samferdselsminister og justisminister i regjeringene til Kjell Magne Bondevik. Dørum har lang og bred erfaring fra Oslopolitikken. I dag er Odd Einar Dørum bystyrerepresentant og medlem av helse- og sosialutvalget. I tillegg er han leder for Ullern Venstre.

“Gjennom Venstres mangeåringe satsing på belysning, synlig politi og Oslovakter, har Oslo blitt en tryggere by. Alle skal føle seg trygge i Oslo. Derfor satser Venstre også tungt på å sørge for gode tilbud og løsninger for de som faller utenfor samfunnet. Oslo skal være en trygg og raus by.”

“Oslo er en suksesshistorie som mangfoldig og åpen by. Gjennom gode barnehager og skoler, gode og inkluderende oppvekstmiljø, lykkes vi med å gi alle like muligheter og utjevne sosiale forskjeller.”