Til innhold

Bjarte Rød

Bjarte Rød, 33 år, bor i Eresfjord. Bjarte jobber som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal og som forsker ved Universitet i Tromsø, innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap.

For en kommune som ønsker vekst og tilflytning, mener jeg at tilbud for barn og unge må være førsteprioritet. Molde kommune skal strekke seg langt for å sikre gode og trygge barnehage- og skoletilbud i hele vår langstrakte kommune.

Jeg ønsker meg en kommune som jobber for framtidsretta næringsutvikling som kan skape nye lokale arbeidsplasser. Det er avgjørende for å opprette bosetting i hele kommunen. Jeg er tilhenger av et mangfoldig og kreativt næringsliv der det legges til rette for kunne jobbe fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester og samhandling fra forskjellige steder er det et mål for Venstre å jobbe for et fleksibelt arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for de som jobber desentralisert.

Samtidig som vi må jobbe for å redusere klimagassutslippene, må vi som kommune tilpasse oss de klimaendringer vi allerede ser og som vil komme. Jeg ønsker meg en kommune som er i forkant, og som sammen med regionale og statlige aktører er en pådriver for å iverksette lokale klimatilpassingstiltak, som f.eks. sikring av flomutsatte vassdrag. Det vil trygge befolkninga og samtidig gi store økonomiske innsparinger på lengre sikt.