Til innhold

Eirik Øhlschlägel

Jeg er opptatt av hvordan man kan gjøre en forskjell ved å engasjere seg. Veldig mye av det som påvirker folks hverdag bestemmes lokalt i kommunen, og veien for å få sin stemme hørt er ikke så lang som mange tror. Jeg er opptatt av at folk tar valg som reflekterer hva de tror på, og hva de ønsker for sitt eget og andres liv. Da må man velge sitt politiske parti basert på egne verdier og overbevisninger, så vel lokalt som nasjonalt. For meg er det viktigere å ta langsiktige valg for fremtiden, fremfor å tenke og handle opportunistisk.

Politikere sin oppgave er å lytte til hva folk ønsker for livene sine. Ved å sette seg inn i folks situasjon og hverdag, utgjør det politiske partiet man stemmer på en forskjell på vegne av velgerne sine.

Jeg mener Venstre sin politikk ivaretar dette best ved å sette mennesker ansvarlig i sentrum for sine egne liv, og samtidig ivaretar det medmenneskelige for folk som er dårligere stilt, eller av ulike årsaker trenger hjelp til å få det beste ut av livene sine.

Jeg er opptatt av utvikling av bomiljø og næringsliv, og at veksten i kommunen ikke skal påvirke folks livskvalitet negativt. Det innebærer at infrastruktur tilrettelegges i takt med at det tillates bygging, og at et grønt miljø ivaretas til fulle selv med en høy veksttakt.

Jeg er opptatt av mangfold, og at det skal være plass til alle. Dette skal være et godt og trygt sted å vokse opp og bli gammel.

Lørenskog er lokalisert ved siden av et Oslo som fortettes, og vil være et naturlig vekstområde fremover. På godt og vondt. Jeg mener det er i folks interesse å ha Venstre i en sentral posisjon, for og sørge for en ansvarlig utvikling der innbyggerne settes i sentrum, og at livskvalitet ikke forringes av ønsker om kortsiktighet, rask vekst og blendet av utsikt til økte skatteinntekt.