Til innhold

Eirik T. Bøe

Bærum har noen av Norges mest verdifulle arealer. Det krever vilje og styringsevne å ta vare på bomiljøer, naturområder og kulturminner.

Eirik Trygve Bøe (1964) bor på Ringstabekk. Når han ikke driver med politikk liker han å padle og sykle i naturen, i tillegg til å ta vare på hagen. Han kan også avsløre at han er en ivrig fusker i alle typer håndverk.

Som lokalpolitiker er Eirik opptatt av å:

  • ta vare på Oslofjorden
  • sikre et fremtidsrettet Bærum med gode bymiljøer basert på en grønn arealplanlegging
  • omstille kommunen og være på lag med næringslivet for å bygge nye grønne markeder