Til innhold

Elisabeth Hals

Elisabeth Hals

Elisabeth er trebarnsmora som først i voksen alder engasjerte seg politisk.

– Det var etter at jeg kom hit til Oppdal at jeg virkelig fikk erfare hvordan lokalpolitikken påvirker livene våre, enten det gjelder skolenedleggelse som i mitt tilfelle, eller å endelig få betalt spisepause på lik linje med de andre ansatte i kommunen.

Hun har bakgrunn som økonom, har sammen med ektemannen startet en skifabrikk hvor hun også har en liten administrativ stilling, – og er varaordfører i Oppdal.

Elisabeth trives med å være en del av lokalpolitikken og er optimistisk på vegne av Oppdal fremover.

Etter 16 år i Oppdal ser jeg at vi har vi alle muligheter til å leve gode liv her. Jeg ønsker frihet for den enkelte i et mangfoldig samfunn, samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Jeg vil jobbe for et inkluderende lokalsamfunn der alle skal finne verdi og tilhørighet.

Som jobbskapet selv er Elisabeth opptatt av at næringslivet i Oppdal skal ha forutsigbarhet og trygghet.

– Jeg heier på små og store jobbskapere. Lokale arbeidsplasser skaper viktige ringvirkninger for hele bygda vår. Oppdal skal være en næringsvennlig kommune som legger til rette for både tradisjonelt næringsliv og ikke minst jordbruket. Det er mulig å kombinere næring, beiteressurser og urørt natur gjennom gode og gjennomtenkte planer for arealbruk.

Helse er et tema som naturlig nok opptar folk og med på Venstrelaget er det mange med ulik helsefaglig bakgrunn. Elisabeth har også jobbet innen helse og var vikar på BOAS i halvannet år før hun ble varaordfører.

– Viktige helsetjenester bør ivaretas lokalt, nær pasienten. Vi trenger flere heldøgns omsorgsplasser med økt grunnbemanning. Tilgjengelig kompetanse må brukes på rett sted. Også må vi satse mer på forebyggende folkehelsearbeid!

Noe av det beste med Oppdal er all den fantastiske naturen. Venstre er et grønt parti som alltid vil gå foran i kampen for klimaet og naturen, og det er en av grunnene til at Elisabeth valgte å stille til valg for Venstre.

– Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfoldet og forvalte arealene våre på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre framtida for generasjonene som kommer etter oss.

Elisabeth er klar til å ta Oppdal framover, og håper å få din tillit ved valget 2023.