Til innhold

Erik Lundeby

Befolkningsveksten i Follo må håndteres smart og grønt. Vi må ta vare på grøntområder, strandsone og dyrkbar mark, og bli mindre avhengig av privatbil

Erik Lundeby er gruppeleder for Venstre i Frogn, og går ut av kommunestyret etter valget.

Erik Lundeby (f. 1965), er gift og har tre barn i skolealder. Han har bodd i Seimbakken i Drøbak siden 1997, og tar bussen til Oslo hver dag for å jobbe i NHO, der han er politisk rådgiver. Lundeby kommer opprinnelig fra Øyer i Gudbrandsdalen, og er utdannet filosof, med doktorgrad om ytringsfrihet og rasisme.

Lundeby har også møtt som vara for Venstre i Akershus på Stortinget. Han har i lokalpolitikken stått på barrikadene for Frognmarka, og er opptatt av at Frogn må vokse langsomt og uten at det går ut over livskvalitet og miljø.

-Befolkningsveksten i Follo må håndteres smart og grønt, mener Lundeby. Nye boliger må komme ved kollektivknutepunkter, fordi vi må ta vare på grøntområder, strandsone og dyrkbar mark, og bli mindre avhengig av privatbil i hverdagen.

Lundeby har tre perioder i Frogn kommunestyre bak seg, og er opptatt av at politiske myndigheter må vise handlekraft, ta vare på de svakeste, men også avholde seg fra å gjennomregulere og kontrollere alle sider ved livet.

-Politikken skal ikke blande seg i alt, sier han. Jeg tror på liberale verdier, den demokratiske rettsstaten og myndige mennesker som får frihet under ansvar.

Lundeby har i lokalpolitikken vært opptatt av ressurssituasjonen i skolen, og av levende bymiljøer med gode bomiljøer og liv og røre i form av kultur, fornøyelse og handel. Dette henger også sammen med en god politikk for små og mellomstore bedrifter.

-Små bedrifter skaper store verdier for samfunnet tilsammen, sier han. Derfor må kommunen være på tilbudssiden når bedriftene vil etablere seg eller utvide virksomheten i Frogn.

POLITISK CV: 2. vara til Stortinget for Akershus Venstre 2013-17. I sin tredje periode som gruppeleder for Venstre i Frogn kommunestyre, og medlem av formannskapet. Har vært nestleder i utvalg for miljø, plan og byggesaker.