Til innhold

Erik Ringnes

Kunnskap og toleranse er roten til alt godt.

Bosted: Ringnes gård i Ottestad i Stange kommune
Yrke: Bonde (og liberaler)
Alder: Født 1955

Når og hvordan ble du aktiv i politikken?
Jeg ble spurt om å stå på ei ny Venstreliste foran kommunevalget i Stange i 1999. I 2002 ble jeg valgt som fylkesleder for Venstre i Hedmark og dermed medlem av Landsstyret til jeg gikk av som fylkesleder i januar 2014. Jeg var 1. kandidat for Venstre ved stortingsvalget i 2005, 2009 og i 2013.

Hva er spesielt med Venstre?
Jeg er aktiv i Venstre fordi jeg deler partiets grunnleggende ideologi. Venstre søker alltid etter nye og bedre løsninger med utgangspunkt i det enkelte menneske og hvor forholdet mellom individ og stat er sentralt. Venstre er også et miljøparti som ser at miljøproblemene bare kan løses dersom vi ser sammenhengen mellom kunnskap, forskning og blant annet bruk av “røde og “grønne skatter” for å løse miljøproblemene og skape et bærekraftig samfunn.

Hva er dine hjertesaker?
Flere innbyggere i Innlandet ved å skape flere moderne arbeidsplasser, mer attraktive byer og tettsteder og bedre utnyttelse av de store samferdselsinvesteringene i vårt nye fylke. Nye grønne arbeidsplasser med utgangspunkt i Innlandets rike skog og jordbruksressurser. En universitetstilknytning eller universitetsstatus for Høgskolen i Innlandet. En ny sykehusstruktur med utgangspunkt i hva som er best for pasienten. Bredbånd til alle deler av Innlandet.

Hvorfor er Venstre viktig for Innlandet?
Innlandet trenger reformer og modernisering på mange områder. Venstre er et reformparti som kan bidra med nye perspektiver, nye løsninger i et grønt og moderne Innlandet.