Til innhold

Eva Næss Karlsen

Jeg flyttet til Lørenskog fra Skedsmo i 2019. Jeg er opptatt av bærekraftig samfunnsutvikling, med spesielt vekt på at det skal være enkelt for innbyggere og næringsliv å velge miljø- og klimavennlige løsninger. Jeg er utdannet samfunnsøkonom og har  arbeidet med/arbeider med tema som fornybar energi, miljø- og klima, transport/mobilitet. På fritiden er jeg veldig glad i å være aktiv i naturen; i skogen, på fjellet og ved sjøen.

Mine fokusområder i politikken:

  • Klima – redusere klimagassutslipp og tilpasse oss klimaendringer
  • Miljø – redusere lokal luftforurensning. Bevare biologisk mangfold
  • By- og stedsutvikling. Fortetting og stedsutvikling med kvalitet.
  • Gode bo- og oppvekstmiljø, integrering