Til innhold

Geir Angeltveit

Geir Angeltveit her saman med fylkesordførarkandidat, Anne-Beth Njærheim. Geir er 27 år, og utdanna arbeidspsykolog. Geir er medlem i formannskapet og kommunestyret på Stord, og er medlem av utval for Miljø og samferdsle på fylket, og medlem av fylkestinget.

Geir er fødd opp oppvokst på Stord, men har i dei seinare åra også budd mange andre stadar, som Ålesund, Trondheim, Ecuador og sist seks år i Bergen.

Kvifor stemmer du Venstre?

– Eg stemmer Venstre fordi eg er svært opptatt av ein heilskapeleg politikk. Der miljø og personleg fridom vert lagt til grunn for politikken. Venstre har gode løysingar på utfordringar med arbeidsløyse, ein ønskjer å ta vare på miljø og klima og ein vil styrka kulturlivet, skulen og samfunnet gjennom å legga til rette for at kvar og ein skal få høve til å velja det ein sjølv ønskjer, og det som passar seg. Det er vårt ansvar som politikarar å tilretteleggja for at kvar og ein kan ta val for seg sjølv, det er ikkje vårt ansvar å velja for folk.