Til innhold

Geir Morten Karlsen

Interessen for lokalpolitikk fikk jeg inn med morsmelken. Jeg er spesielt interessert i levevilkårene til de svakest stilte i samfunnet, særlig for de psykisk utviklingshemmede, men kultur og barneidrett står mitt hjerte nært.

Geir er født i 1967, og er bosatt på Kvernes. Han er selvstendig næringsdrivende.

Hva Geir mener er viktig for Averøy i kommende periode?

Økte inntekter er helt nødvendig for at en kommune som Averøy skal kunne utvikle seg. Disse får vi hovedsakelig fra skatteinntekter, og det blir da særlig viktig å legge tillegge for at både privatpersoner, familier og bedrifter ønsker å etablere seg i kommunen. Tiltak som gjør det trivelig og trykt å bo, og lett å etablere virksomhet må da prioriteres.