Til innhold

Gro Buttingsrud

Gro Buttingsrud, 4.-kandidat for Asker Venstre ved kommunevalget 2023.

Samfunnsbygging handler ikke bare om å bygge veier og infrastruktur, men også om å bygge tillit, fellesskap og en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Gro Buttingsrud er en dedikert og engasjert politiker i Asker Venstre, som jobber for å fremme viktige saker innen samferdsel, omsorg, kulturarv, naturverdier og landbruk.

Kort om Gro:

  • Bor på Askerbørskogen, mellom Heggedal og Dikemark
  • Odelsjente på gård
  • To voksne barn og en pusekatt

Sikre et effektivt og pålitelig togtilbud for innbyggerne i Asker

Gro har en spesiell interesse for samferdsel og har vært en talsperson for å forbedre transporttilbudet i Asker. Hun er spesielt opptatt av Spikkestadtoget og arbeider for å sikre et effektivt og pålitelig togtilbud for innbyggerne i kommunen. Hun ser på god infrastruktur som en nøkkel til å skape bærekraftige og tilgjengelige samfunn.

Trygge og trivelige bo- og aktivitetstilbud for eldre i Asker

Når det gjelder omsorg for eldre, setter Gro deres velferd og livskvalitet i fokus. Hun jobber for å sikre gode og tilpassede omsorgstjenester som tar hensyn til den enkeltes behov og verdighet. Hun er opptatt av å skape trygge og trivelige bo- og aktivitetstilbud for eldre i Asker.

Bevare vår felles kulturarv for fremtidige generasjoner

Gro er også engasjert i å ta vare på unike kulturmiljøer i kommunen. Hun ser verdien av å bevare historiske og kulturelle steder og arbeider for å sikre bevaring og restaurering av slike miljøer. Hun tror på betydningen av å bevare vår felles kulturarv for fremtidige generasjoner.

Gode rammevilkår for landbruket og å ivareta jordvern

Naturverdier og landbruk er også viktige saker for Gro. Hun er opptatt av å verne områdets naturressurser og biologiske mangfold, samt støtte opp om bærekraftig landbruk og lokal matproduksjon. Hun jobber for å skape gode rammevilkår for landbruket og å ivareta jordvern.

Skape en bærekraftig og inkluderende kommune

Med sitt sterke politiske engasjement og sin dedikasjon til å fremme samferdsel, omsorg for eldre, kulturarv, naturverdier og landbruk, er Gro Buttingsrud en verdifull ressurs for Asker Venstre. Hun representerer partiets verdier på en overbevisende måte og har vist seg å være en handlekraftig og dyktig politiker. Gjennom sitt arbeid jobber Gro for å skape en bærekraftig og inkluderende kommune der innbyggere og natur trives og utvikles.