Til innhold

Gunn-Torill Homme Mathisen

Vi må ta vare på naturen og miljøet for kommende generasjoner. Det er vår plikt å legge grunnlaget for en bærekraftig fremtid.

Gunn-Torill Homme Mathisen er en erfaren politiker som gjør et etterlengtet “come back” til kommunepolitikken for Asker Venstre. Med sin omfattende erfaring og engasjement bringer hun verdifull kunnskap og dyktighet til partiet.

Kort om Gunn-Torill:

  • Hageentusiast
  • Vil løfte folkehelse og beredskap
  • Ihuga Manchester United-tilhenger

Et inkluderende samfunn der ingen barn blir etterlatt.

Gunn-Torill er sterkt opptatt av å bekjempe barnefattigdom. Hun jobber for å sikre at alle barn i Asker har like muligheter og tilgang til nødvendige ressurser og tjenester. Hun tror på betydningen av å skape et inkluderende samfunn der ingen barn blir etterlatt.

Høy kvalitet på omsorgstjenestene i kommunen.

Løsningene på bemanningsutfordringene innen helse og omsorg er også blant Gunn-Torills viktige saker. Hun jobber for å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning for å gi høy kvalitet på omsorgstjenestene i kommunen.

Skape gode velferdstilbud og aktiviteter for Askers eldre

Sykepleieren Gunn-Torill setter stor pris på de eldre i samfunnet og er opptatt av å gi dem en meningsfull og verdig alderdom. Hun jobber for å gi “liv til årene” og skape gode velferdstilbud og aktiviteter for eldre innbyggere i Asker.

Åpenhet, dialog og deltakelse i politiske prosesser

Lokaldemokrati og ytringsfrihet er også blant Gunn-Torills viktige verdier. Hun er opptatt av å styrke innbyggernes mulighet til å påvirke beslutninger som berører dem, og hun vil arbeide for å fremme åpenhet, dialog og deltakelse i politiske prosesser.

Redde Oslofjorden

Gunn-Torill er også engasjert i å forbedre transport- og kollektivtilbudet i hele Asker. Hun er spesielt opptatt av å sikre bedre fjordkryssing til Frogn og et forbedret kollektivtilbud, inkludert gjennom Oslofjordtunnelen. Hun jobber også for å redde Oslofjorden og sikre at den forblir et verdifullt og bærekraftig naturområde.

Beredskap og stedsutvikling

Beredskap og stedsutvikling er også viktige saker for Gunn-Torill. Hun er opptatt av å sikre at kommunen er godt rustet til å håndtere ulike kriser og utfordringer. Samtidig ønsker hun å legge til rette for bærekraftig stedsutvikling som tar hensyn til både natur og innbyggeres behov.

En bærekraftig og inkluderende fremtid for Asker

Gjennom sitt “come back” til kommunepolitikken for Asker Venstre bringer Gunn-Torill Homme Mathisen med seg en uredd, erfaren og dedikert politisk stemme. Hun er en verdifull ressurs for partiet, og med sitt engasjement og kunnskap vil hun bidra til å forme en bærekraftig og inkluderende fremtid for Asker.

Faksimile fra Røyken og Hurums avis 10. november