Til innhold

Heidi Elise Heitun Kvale

Jeg er opptatt av at vi ikke kan løse utfordringer framover med gårsdagens løsninger. Vi trenger tillit, trygghet og modighet for å sikre velferdssamfunnet vårt.

Venstre jobber også målrettet for å løse behovene innen pleie og omsorg. For å få til dette trenger vi et næringsliv i kommunen som har gode og forutsigelige rammevilkår., og at vi står sammen i oppgavene som skal og må løses.