Til innhold

Hulda Tronstad

Hulda Tronstad er 3. vara til kommunestyret for Bærum Venstre og 2. vara til fylkestinget for Viken Venstre.

Hun har lang politisk erfaring som kommunestyrerepresentant, byrådssekretær og har hatt mange politiske verv i Stor-Elvdal, Hedmark, Oslo, Bærum, Akershus og Viken.

Hulda er skilt, har fire barn og arbeider i Elbilforeningen. Hun har bakgrunn som redaktør, journalist, informasjonssjef og fagrådgiver. Hun er allsidig politisk med interesse for energi, transport, miljø, næring og økonomi, frihet for den enkelte, kultur.