Til innhold

Jørn Martinussen

Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre

Sted: Sortland

Alder: 64 år

Etter at han engasjerte seg politisk har han hatt 4 perioder i formannskap og kommunestyre.

Han var også ordfører i perioden 2011 – 2015.

På grunn av sin bakgrunn som næringsdrivende i en typisk nordnorsk småbedrift, har han i stor grad befattet seg med økonomi – og næringspolitikk, men har også god kunnskap og innsikt i de store politikkområdene helse – og sosial og skolepolitikk.

En av de rollene som opptar han mye er det å være ombud. Politikk skal føre til noe for noen, og selv den lengste reise begynner med ett skritt. Det som ligger til grunn for akkurat dette engasjementet er at innbyggernes rettssikkerhet skal ivaretas i møte med det offentlige Norge.

Jørn Martinussen har vært næringsdrivende hele sitt yrkesaktive liv.

Han har hatt sitt virke i et selskap som har levert varer og tjenester til norsk fiskerinæring i over 50 år.

Inntil han engasjerte seg politisk var han et mye brukt styremedlem i flere forskjellige aksjeselskap, og som oftest som styreformann.

Han stiller til valg under mottoet Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre