Til innhold

Kåre Løkhammer

På 4. plass på lista vår finn me Kåre Løkhammer. Kåre er 67 år, bur på Hystad og er far og bestefar. Han vert pensjonist frå 1.august, kor han jobbar med planlegging og prosjektstyring på Leirvik A/S ( Leirvik Sveis).

Har representert Venstre i kommunestyret frå 1991 til 2011, var medlem av formannskapet i tre periodar (12 år) og leiar i komiteen for Rehabilitering, Helse og Omsorg i 4 år.

Har vore med i styre i ulike frivillige lag og organisasjonar, mellom anna som songar i Leirvik Mannskor.

Kva brenn du for?
– Som alle andre ønskjer eg at Stord skal vera ein god og trygg stad å bu i alle livets fasar.
Eg meiner at me best kan få dette til dersom tilhøva vert lagt rette slik at kommunen saman med det private næringsliv og den tredje sektor kan gjera kvarandre gode. Det er viktig at me på ein god måte klarar å gjera oss nytte av all den gode kompetansen som er i Stord samfunnet.

– Det er viktig å ha fokus på brukarmedverknad ved å spørja innbyggjarane om kva tenester dei eigentleg har behov for.