Til innhold

Guro Betten

Guro Betten

Guro Betten (48) er 4. kandidat

Guro bur i Sagvåg, og er 48 årå.
⭐️ 🔥 💚 Kven er du Guro?
Eg vaks opp i Trondheim og flytta til Litlabø i 1997 for å gå sjukepleien på Ådland. Me blei glad i øya og etter å budd litt rundt endt med hus på Åsheim i Sagvåg. Eg er glad i å tilbringa tid med familie, fyller tida med jobb, friluftsliv og frivilligarbeid i ulike lag og organisasjoner.
Politisk erfaring:🩺
Eg blei tidleg samfunnsengasjert og seinare politisk engasjert i Venstre. Eg synst det er viktig at folk blir høyrd, at me er open og tilgjengelig for alle i lokalsamfunnet.
Kva engasjerar deg?
Barn og ungdom sine oppvekst vilkår engasjerer meg. Eg er opptatt av at alle ikke liker sport og at de og skal ha et tilbud.
Helse og omsorg er viktig for meg. Jeg er opptatt av at mine medmennesker skal selv få bestemme hvor de vil bo.
Jeg mener at mat er viktig for helsa og at matlukt er viktig for trivsel.
Vi må legge til rette for våre helsearbeidere både når det gjelder bolig, barnepass, tilrettelagte turnuser og økt grunnbemanning.