Til innhold

Lars Magnus Günther

Bli bedre kjent med Lars Magnus!

  • Alder: 52 år
  • Bosted: Kråkstad
  • Jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Statkraft.
  • Bakgrunn: Født og oppvokst på Finstad. Utdannet journalist, med litt statsvitenskap og sosialøkonomi

Jeg har alltid vært engasjert i lokalmiljøet og deltatt aktivt i både speider’n og Human-Etisk Forbund. Gjennom egne barn har jeg også vært engasjert i Kulturskolen, idretten, FAU på Kråkstad skole og kommunalt FAU. Siden 2011 har jeg sittet som Venstres representant i Plan- og byggesaksutvalget, og siden kommunevalget i 2015 har jeg sittet som kommunestyrerepresentant for Venstre i Ski. Nå ber jeg om din tillit for å sitte fire nye år i kommunestyret i Nordre Follo kommune. For meg er Venstres sosialliberale ideologi viktig – med vekt på personlig frihet og sosialt ansvar. Med det som utgangspunkt vil jeg at Nordre Follo skal være en inkluderende og mangfoldig kommune. Videre bør Nordre Follo være en foregangskommune på klima- og miljø, med en arealpolitikk som verner om dyrka mark, legger til rette for gående, syklende og kollektivreisende og som sikrer en tettstedsutvikling i tråd med prinsippet om utbygging innenfra og ut. Du og alle de andre innbyggerne i Nordre Follo er våre oppdragsgivere når vi nå skal bygge den nye kommunen. Dere må derfor sikres godt innsyn og medvirkning i de politiske sakene vi jobber med. En åpen og levende politisk debatt gir gode vekstvilkår for lokaldemokratiet og bidrar til de beste løsningene for alle oss som bor i Nordre Follo. Jeg oppfordrer deg gjerne til å ta kontakt om du har tanker om politiske saker vi i Venstre bør ta tak i eller har synspunkter på saker vi allerede jobber med.