Til innhold

Ole Røed

Jeg er en samfunnsengasjert pensjonist som syns lokalpolitikk er spennende.

Små eller store barnehager/sykehjem. Plassering av Ibsen-biblioteket, gangbro over elva, offentlige og / eller private tjenester, lærernorm, barnehagenorm, strekker pengene til?

Prioritering / omprioritering. Eiendomsskatt. Arbeidsplasser. Klima / miljø / byutvikling. Alt dette har betydning for deg og meg og lokalsamfunnet vårt. Hvordan vil vi ha det?

Jeg er født like etter krigen, uten økonomiske muligheter til lang utdannelse. I dag kan alle som vil, få akkurat den utdannelsen de ønsker, akkurat hvor i verden de ønsker. Jeg har bodd og jobbet fra Narvik i nord til Sandnes i sør, fra Edmunton i vest, til Doha i øst.

Takket være oljefunn og framsynte politikere har vi nå råd til en velferd få andre land kan drømme om. Mange kamper er kjempet og vunnet, men det er fortsatt noen igjen. Vi forurenser og bruker av jordas ressurser i en fart og mengde som ikke er bærekraftig. Vi har langt igjen til reell likestilling og likeverd.

Generasjonene før oss, investerte og sparte for at vi skulle ha noe å leve av og for.
Vi må investere og spare i frisk natur for at våre etterkommere skal ha noe å leve av og for.

Jeg står på 8. plass på en liste uten kummuleringer, så det er velgerne som bestemmer. Hvis du stemmer på meg, så får du en ærlig ombudsperson med integritet og troverdighet.