Til innhold

Ragnhild Angell Wennberg

Ragnhild er Venstres 1.vara til bystyret og 1.vara til kultur- og idrettsutvalget. Hun er utdannet fagoversetter med videreutdanning i samfunnskommunikasjon, arbeider som fylkessekretær, og driver frilans som oversetter.

Ragnhild stod på Venstre stortingsliste i Agder i 2021 og leder Agder Venstrekvinnelag.

Ragnhild har engasjert seg i politikken for å kunne være en stemme for de som liten eller ingen stemme har. Dette gjelder særlig barn, eldre, mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, kronisk syke, voldsutsatte, pårørende, de som faller utenfor – og ikke minst dyrene! I hele sitt voksenliv har hun engasjert seg innen helsefrivilligheten og har sett mye av utfordringene med velferdssystemet i Norge. I Venstre ønsker hun å jobbe konkret med løsningene og mulighetene.