Til innhold

Roar Sollied

- Jeg ønsker å være med på å løfte Målselv som næringskommune og utdanningskommune

Roar Sollied er Målselv Venstres orfdførerkandidat og er bosatt i Finnsund.

Han har bodd i Målselv siden 1980, og fast folkevalgt siden 1991, vara fra 1987. Med to valgresultat på over 30 prosent var han formannskapsmedlem sammen med Vidkunn fra 1991 til 1999, før han ble listetopp til fylkestinget og kulturutvalgsleder i Troms. Senere har han toppet fem ganger til for Troms V, medregnet stortingsvalget 2009. I

Fra 2014 har han vært fylkesråd for utdanning i Troms. Nå stiller han for første gang øverst på lokalvalglista.

Roar har undervist i grunnskolen, mest i videregående og hatt engasjement som universitetslektor. Fra 1999 tilhørte han Forsvarets studiesenter i Brigade Nord, senere Forsvarets høgskole, helt til senteret forsvant i LTP for Forsvaret (mot Venstres stemmer).

Roar har vært styreleder i Fylkeskultursenteret, Kulturskolerådet Troms og Svalbard, Næringshagen i Målselv, Istind revylag og SommerMålselv. Det var imidlertid som leder av Finnsund Vel at han i 1986 ble hentet til Venstres liste. Han ble lokallagsleder og fylkesleder i Venstre og godt kjent sentralt i partiet fra verv i landsstyret, sentralstyret, valgnemnd og flere faglige utvalg.

Vil løfte Målselv

– Jeg ønsker å være med på å løfte Målselv som næringskommune, utdanningskommune og kulturkommune. Vi må ta utgangspunkt i den bosettingsstrukturen vi har for kommunale tjenester og næringsliv, og vi må utvide Bardufoss til et reelt regionsenter, der det må kunne drives detaljhandel også på Andslimoen. Tromsbanen skal gå gjennom dalen, primært for næringstransport, men også for reiselivet og persontransport i nord.
Vi skal fremme egen kultur og et kulturmangfold, utvikle Arena Bardufoss og Høgtun kulturklynge. Vi skal satse på et godt sivil-militært samarbeid og framheve Målselv som kjerneområde for Forsvaret. Vi skal fortsatt jobbe for redningshelikopterbase og hovedbase helikopter og utnytte flyfaglig kompetanse til næringsformål i et Arctic Aviation Centre.

Øverst i årets program ligger kjerneoppgaven omsorg- og helsetjenester. Vi vil ha en mer moderne tilnærming, sikre tilbudet til stadig flere eldre og styrke skolehelsetjenesten.

I media