Til innhold

Sofie Høgestøl

Sofie er en norsk jurist med doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Hun er førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, UiO og var tidligere stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Ved stortingsvalget i 2021 var Høgestøl 4. kandidat for Oslo Venstre. Hun er nå 1. vara for Oslo Venstres stortingsrepresentanter.