Til innhold

Solfrid Rui Slettebakken

Solfrid Rui Slettebakken (1950)

Pensjonert lærer, skoleleder, rådgiver. Politiker for Venstre siden 1995. Varaordfører 2007-2011. Leder av Klimakutt Grenland 2008-2010 1.vara til kommunestyret i 2019-2023. Sitter i valgnemnda i kommunen.
Vara til styret i Jomfruland nasjonalpark. Sittet i styret for for Kirkens bymisjon i 10 år. Vara til styret i vekst-bedriften Delecto.

Som lokallagsleder er jeg medlem av Hovedstyret for Vestfold og Telemark Venstre. Jeg har også vært vara til styret i Vestfold Telemark Venstrekvinnelag, men gikk ut i fjor.

Jeg er glad i natur og friluftsliv. Særlig glad å være i fjellet. Har “heimehuset” i Vinje som hytte. Haukelifjell er mitt kjære fjell, både sommer og vinter. Sommer på seter er fint. Liker det enkle liv og et liv i bevegelse. Spilt badminton i 40 år og har flere NM Veteran titler. Glad syklist i hverdagen. Foretrekker sykkelferie framfor bilferie. Er gift og har tre barn og fire barnebarn.

Jeg vil jobbe for at Kragerø skal bli en natur og klima-vennlig kommune. Jeg vil jobbe for å stoppe natur-tapet som er avgjørende viktig for klima- og miljø for alt som lever. Bærekrafts-merket må inn for å bli en attraktiv opplevelses-destinasjon, samtidig får vi et driv til det grønne skiftet.

Jeg vil stå på naturen sin side når det gjelder prinsippet om “føre var” i forvaltning av matjord, myr, vann og luft. Ønsker byutvikling til beste for barn, unge og eldre mennesker og en levende kultur- og miljø-aktiv by hele året.

En god oppvekst er avgjørende for hvordan det enkelte mennesket får mulighet til å utvikle seg selv og sine evner. Er opptatt av at den enkelte elev skal bli sett og at det er tidlig innsats som gjelder både på faglige og sosiale områder. Barna er våre “talenter for framtida.” Kultur må i mye større grad inn overalt i lokalsamfunnet. Kultur i samhandling med barnehage og skole, gir god identitetsbygging. Opptatt av forebyggende helsearbeid for alle aldersgrupper.