Til innhold

Stein Vegar Leidal

Folk først - også de som kommer etter oss!

Født: 1963
Bosted: Jessheim. Født på Rjukan, bodd i Ullensaker siden 1999 med et opphold i Nannestad 06 – 11
Sivilstand: Samboer. Et barn i Ullensaker-skolen
Utdanning: Økonomi og journalistikk
Yrke: Veileder i avfallsselskap
Interesser: Småviltjakt med fuglehund, friluftsliv, lokal kulturhistorie

Som frontfigur i Jessheimmarkas venner erfarte jeg at kortsiktige næringsinteresser kan bli prioritert foran befolkningens, fellesskapets beste.

Jeg vil derfor kjempe for å gjeninnføre ordet “anstendighet” i politikken! Anstendig forvaltning av natur og miljø på vegne av kommende generasjoner. En skole hvor alle blir sett og forskjeller behandles med respekt. En helse- og eldreomsorg som setter enkeltmennesket i midten – ikke dyrking av et system som alle må tilpasse seg. Et kollektivt transportsystem som fokuserer på oppgaven, ikke styrt av rigide begrensninger og konsesjonsregler.

Folk først – også de som kommer etter oss!

Noen av mine innlegg og mediautspill:

Om PFOS-utslipp på OSL Gardermoen:
Krever handling fra Oslo Lufthavn
Håper straff gir tryggere flyplasskommune

Om Jødahlsmåsan:
Her viser dronen en skjult miljøbombe
Stopp raseringen av Jødahlsmåsan
Jødahlsmåsan havner nå på miljøvernministerens bord
Venstre – miljøpartiet i Ullensaker

Kampen for Jessheimmarka:
Trenger ikke avlastingsvegen nå
Sjelden sopp kan hjelpe truet skog
Tre år uten lys i lysløypa
Jessheims befolkning blir forsøkt ført bak lyset
Skog eller boligluksus?
Mer bruk av bymarka – ikke mer avfall
Føler de kommer til å rasere grøntområdene
Til saken, Staahle og Nordengen!
Avlastningsvegen utsatt – skal ut på ny runde

Om miljøsertifisering i næringslivet:
Tenker ikke miljø – kan miste viktige kontrakter

Om å ta vare på ressurser i hagen:
Organiserer «hageslang»