Til innhold

Tommy Lund Pettersen

Jeg har vært aktiv i Lørenskog Venstre siden 2018, og styreleder siden 2021. Jeg har også vært vara i kommunestyret og utvalget for kultur, idrett og frivillighet (KIF) i perioden 2019-2023.

Jeg brenner for å løfte opp de som har minst. Derfor vi jeg utvide ordningen om Opplevelseskortet Join slik at alle barn kan være med på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt. Jeg ønsker også at vi får en god ordning som erstatter aktivitetskortet slik at alle barn også kan være med på organiserte aktiviteter som idrett.

Lørenskog vokser, og vi vil trenge flere plasser både i skole og barnehage. Med dagens gjeld er det ikke lurt å være prinsipielt imot private barnehager. Vi må også beholde Friskolen og Regnbuen Barnehage. Vi må også ta sikte på at vi trenger en ny ungdomsskole i neste periode, og ikke utvide de vi har så mye at de blir uoversiktlige. Vi kan heller ikke utsette Åsen Skole.

Som vara i KIF ser jeg at Lørenskog har et rikt organisasjonsliv. Vi må støtte opp om frivilligheten, og gi de forutsigbare vilkår. Da er trist å se at flertallet i KIF går inn for å gi brukere av Lørenskog Hus en regning uten forvarsel da tilskuddet til bruk av teknikere der reduseres fra 50% til 25%. Det gir barneteater og andre en for dem enorm ekstra regning.

Jeg er selv ufør og har ønsket et sted der vi med restarbeidsevne kan jobbe når vi kan bruke den. Det være seg på kafè, bruktbutikk eller annet. Det kan gjøres enten i samarbeid med kommunale bedrifter eller som egen stiftelse. Beathe Aasheims (kandidat nr 7) fremmet forslag om dette på årsmøte i Lørenskog Venstre i 2022. Dette er viktig å følge opp videre.