Til innhold

Trond Kvarsvik

Jeg har bodd i Lørenskog siden 2006, og har trivdes her fra første dag. Kommunen har et bredt og godt tjenestetilbud, og det skjer noe her hele tiden. Men noen ganger tenker jeg at utviklingen går for fort. Vi skal fortette rundt knutepunktene og ha trivelige sentrumsområder, men det er viktig å bevare Lørenskogs landlige preg. Jeg ønsker å engasjere meg i politikken for å kunne påvirke beslutningene som tas. Det vil jeg gjøre gjennom Venstre, fordi det partiet best balanserer hensynet til personlig frihet med behovet for sosial og miljømessig ansvarlighet. Andre kjernesaker for meg er trygge oppvekstvilkår for barn og ungdom, integrering og åpenhet i kommuneforvaltningen.