Svein vil være ditt ombud

Svein Kamfjord (født 1968) er Venstres representant i planutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Svein Kamfjord

Foto: Privat

Han er gift med Torgunn fra Langhus. De har to barn i barneskolen og nok av kaniner, og bor på Hebekk. Svein er oppvokst på et småbruk i nærheten av Oseberghaugen utenfor Tønsberg, med far og bestefar som drev eget bilverksted i området.

Svein har en blanding av økonomi og statsvitenskap som bakgrunn, med hovedvekt på utdanning fra Handelshøyskolen BI, hvor han senere også jobbet ved Senter for Energi og Miljø. Siden jobbet han i ulike interesseorganisasjoner knyttet til kraftbransjen. Han var sentral i arbeidet med å utviklinge såkalte elsertifikater i både Norge og Europa, som ble utviklet med tanke på å fremme produksjon av fornybar energi.

Hans interesseområder spenner vidt. Et relativt generelt samfunnsengasjement, og tidligere aktiviteter på friidrettsbanen, gjør at han er like interessert i energi- og miljøspørsmål, barn og unges utviklingsmuligheter, som han er i forutsetningene for utøvelsen av idretts- og kulturaktiviteter eller gode omsorgstjenester for unge og eldre.

I dag jobber Svein som fagsjef i KS Bedrift, som er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokalt og regionalt eide bedrifter, der han ansvarer for næringspolitisk arbeid for avfallsbedriftene spesielt. I mange år har han arbeidet med etikk og bedrifters samfunnsansvar, og Svein er da også særlig opptatt av at vi må ha en åpen og ærlig kommune. Man må aldri glemme at kommunen er til for å gi innbyggerne den beste service og tjenester.

Som ombud for Skis befolkning, ser Svein det som sin viktigste oppgave å gjøre alt hva han kan for å legge til rette for at innbyggerne får det best mulige tilbudet som de fortjener. Ski kommunes innbyggere fortjener å bli behandlet med respekt, og kommunens tjenester er til for dem. Ski kommune skal være et godt sted å bo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**