Ber om redegjørelse i Varsler-saken

Opposisjonen i Hedmark fylkesting ved Venstre tar initiativ til å be om granskning i den såkalte Hubred-saken. – Skal vi leve videre som en troverdig part i Hedmark fylkeskommune, må vi ta saken opp i sin fulle bredde, sier Stein Frøysang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stort engasjement for Hubred fra Stange – og i leserinnlegg 15.mars 2007.

Frøysang

Foto: A.Hovstø

Det åpne møte i Fylkeshuset viste at saken har mange prinsipielle sider, og at lektor Håkon Hubred burde ha fått sin jobb tilbake.
I den åpne redegjørelsen ble det lagt fram et notat om saksforløpet utarbeidet av Advokat Kon Schjerpen Ruud fra Advokatfirma Campbell & Co.
Dette er den saken som overbeviste Stein om verdien av menneskeverdet og individets ukrenkelighet.
– Helt siden jeg ble kontakten av Håkon Hubred sommeren 2005 har jeg vært oppriktig engasjert for å få alle kort på bordet i varsler-saken, sier Stein Frøysang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**