Innholdsfortegnelse

Her er innholdet i Tromsø Venstres program for 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Mer frihet, mer ansvar
1.1 Venstres visjoner for Tromsø
1.2 Den sosiale liberalismen
1.3 Viktige sosialliberale prinsipper

2. Tromsø den ressurssterke kompetansebyen
2.1 Kunnskap og toleranse i skolen
2.2 Barnehager og SFO — en trygg og god oppvekst
2.3 Tromsø Venstres Skolepolitiske manifest
2.4 Tromsø — en universitetsby

3. Et kreativt og nyskapende Tromsø
3.1 Moderne løsninger for næringsutvikling
3.2 Et enklere Tromsø
3.3 Konkurranseutsetning
3.4 Økonomi: Offentlig ansvarlighet = Individuell frihet
3.5 Redusering av skatt på arbeid
3.6 Salg av kommunale aksjer

4. En by basert på kultur
4.1 Tromsø — en levende kulturby
4.2 Kunstneramnesti
4.3 Samspill mellom kultur og næring
4.4 Byutvikling i sentrum
4.5 Sosialliberal skjenkepolitikk
4.6 Barn og unge i sentrum
4.7 Badeland i Tromsø
4.8 OL i Tromsø

5. Tromsø — en moderne miljøby
5.1 Bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner
5.2 Bevar byens grønne områder
5.3 Metro Tromsø
5.4 Grønn energiby
5.5 Miljøregnskap

6. Mer til de som trenger det mest
6.1 Hjerterom for de som faller utenfor
6.2 Hjelp til de som har det vanskeligst
6.3 En eldreomsorg tilpasset den enkelte
6.4 En trygg by
6.5 Rimelig inngang på boligmarkedet

7. En åpen by
7.1 En parlamentarisk styringsmodell
7.2 Stemmerett for 16-åringer
7.3 Den engasjerte borgeren
7.4 Kamp mot diskriminering
7.5 Tromsø — en FairTrade by
7.6 Fortsatt vennskapsbyer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**