Historisk vedtak: Fylkestinget sa nei til Buskerud

Fylkestinget i Buskerud gjorde i dag et vedtak som betyr farvel til Buskerud som eget fylke. Det var Ap, SV, Sp og KrF som stemte for å be Stortinget om at det fra 2010 dannes en storrregion av Buskerud, Telemark og Vestfold fylker. Venstres gruppeleder Runolv Stegane fremma forslag om å forsterke Buskerud fylkeskommune og si ja til sentrale myndigheters vedtak om å overføre mer myndighet og flere oppgaver til lokalt, regionalt nivå. Forslaget fikk bare Venstres ene stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fylkestinget sa nei til Buskerud
Fylkestinget i Buskerud gjorde i dag et vedtak som betyr farvel til Buskerud som eget fylke. Det var Ap, SV, Sp og KrF som stemte for å be Stortinget om at det fra 2010 dannes en storrregion av Buskerud, Telemark og Vestfold fylker. Venstres gruppeleder Runolv Stegane fremma forslag om å forsterke Buskerud fylkeskommune og si ja til sentrale myndigheters vedtak om å overføre mer myndighet og flere oppgaver til lokalt, regionalt nivå. Forslaget fikk bare Venstres ene stemme.

Høyre og Frp fremma forslag om å slå sammen Buskerud med Osloregionen. Forslagene falt.
– Vi står i en noe merkelig situasjon foran valget til høsten. Det er bare Venstre av partiene som er representert i fylkestinget som vil slå ring om det organet politikerne skal velges til og om Buskerud som eget fylke. Jeg finner det ganske underlig at flertallet vedtar å si farvel til Buskerud i en situasjon der staten har åpna for å forsterke det lokale og regionale nivået, sier Venstres gruppeleder Runolv Stegane.

Det hører med til historien at fylkesrådmann Matz Sandman konkluderte som Venstre. Etter at Stortinget har vedtatt hvilke oppgaver som skal overføres til lokalt regionalt nivå mener Sandmann at det ikke er grunnlag for endringer i fylkesinndelinga. Over hele landet sier nå fylkestingene nei til sammenslåing og storregioner.
-Konklusjonen av dette burde være at Buskerud fortsetter som eget fylke, eventuelt med justeringer av fylkesgrensene for enkelte kommuner, sier Runolv Stegane.

Venstres forslag om regionreformen:
“På bakgrunn av Stortingets vedtak om oppgavefordeling ved regionreformen finner ikke Fylkestinget i Buskerud grunnlag for en vesentlig endring i dagens fylkesinndeling.

Det er positivt at staten nå vil overføre mer myndighet innen for eksempel miljø og landbruk til regionalt folkevalgt nivå, men overføringen av oppgaver er ikke av et omfang som forsvarer opprettelse av landsregioner.

Fylkestinget konkluderer derfor med å gå inn for en forsterket
fylkeskommune med de nye oppgavene som vil bli overført fra 2010 og med
mulighet for justeringer av fylkesgrensene der dette faller naturlig.”

Se også: Ja til Buskerud-nei til BTV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**