Nordbyveien som miljøgate!

ØB skriver 18/8 om en nestenulykke, der et barn var nær å bli kjørt ned ved Bamsebu. Det finnes ingen smerte verre enn når ditt barn skades alvorlig. Heldigvis gikk det bra i tilfellet avisen skriver om, men spørsmålet er egentlig hva en kan gjøre for at slikt ikke skjer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Jeg ble svært glad for Vegvesenets satsing på Nordbyveien som miljøgate. Et viktig tiltak. Ikke bare fordi det vil være med på å redusere antall biler og trailere gjennom tett befolkede områder, men også fordi det er en viktig hovedfartsåre mot sentrum for gående og syklende. Det viktigste i mine øyne, er likevel det faktum at det er mange unger i både barne- og ungdomsskole som ferdes langs Nordbyveien.

Derfor håper jeg de naboer som har protestert på bakgrunn av at de er redde for hagene sine i forbindelse med Nordbyveien som miljøgate, har gode forslag på hvordan vi kan få realisert miljøgaten – uten at man beøver gigantiske grøfter, bredder og sykkelveier på begge sider.

Når saken kommer til politisk behandling i kommunen, vil Venstre bidra med gode løsninger slik at miljøgaten blir realisert til glede for beboere langs med veien – til glede for alle som ferdes langs med veien.

Uansett hva som skjer, ønsker Ski Venstre å senke hastigheten på Nordbyveien, Kirkeveien og Langhusveien i 50-sone til 40 km/t, og sikre med fartsdempende tiltak. Det kan gjøres raskt om viljen er der.

Svein Kamfjord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**