Arkiv

Her finn du arkiv over avisinnlegg, dokument frå tidlegare årsmøte og liknande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Avisinnlegg

06.09.07 4. kandidat Svenn Øvrebø
Fjern dokumentavgifta!

05.09.07 2. kandidat Klaus Iversen
Frivillighet – en viktig samfunnspilar.

05.09.07 5. kandidat Marta Kvikne
Gåver og fritak for arbeidsgivaravgift for frivillige organisasjonar

03.09.07 1. kandidat Marit Barsnes Krogsæter
Sats på kunnskap i skulen ikkje eple og pærer

02.09.07 3. kandidat Rolf Nesheim vil:
Oppretthalde bokbåttilbodet

02.09.07 Ungdomskandidat Janne Sørum
Fri fildeling

01.09.07 Stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen:
Kor blei det av lokalsjukehusa Sylvia Brustad?

29.08.08 Ellen Borch Veum, Luster
Svar til Djuvik – Sogn og Fjordane teater

29.08.2007 2. kandidat Klaus Iversen
Navarsete og Olden-Innvik

29.08.07 4. kandidat Svenn Øvrebø:
Informasjonssenter for verna sjøfuglar

27.08.07 Fylkesleiar Atle Winjum:
Valet gjeld dei gode løysingane for kommune og fylke!

27.08.07 Ungdomskandidat Janne Sørum:
Fjern arbeidsgivaravgifta for lærlingar!

25.08.07 Harald Lindvik og 2. kandidat Klaus Iversen
Miljøavtale for fiskeflåten hastar

22.08.07 6. kandidat Kåre Jarl Langeland: Gledeleg at regjeringa snur i ubåt-saka!

22.08.07
5. kandidat Marta Kvikne: Det digitale bakkenettet — valfridom av innhald

21.08.08
Ungdomskandidat Janne Sørum: Venstre vil ha stemmerett for 16-åringar, Hjermann!

15.08.07
1. kandidat Marit Barsnes Krogsæter: Fylket treng ein kystveg!

10.06.07
3. kandidat Rolf Nesheim: Talar med to tunger

09.08.07
Leiar for hovudutval for Samferdsle: Klart vegløyvingar er tema i valkampen!

06.08.07
Ungdomskandidat Janne Sørum:Kjære førstegangsveljar-

04.08.07
Førstekandidat Marit Barsnes Krogsæter:Venstre vil ha ein forpliktande klimaplan

31.05.07
Kraftfusjonen bør få evig kvile

17.04.07
Stemmerett til 16-åringar!

29.03.07
Bompengar i Fatlaberget- Svar til Leikanger AP

19.03.2007
Krav om ny handsaming av sak om bompengefinansiering av RV 55 Fatlaberget

Anna
Interpellasjon til fylkestinget 27.-28.03.07

02.09.07 Pressemelding frå Stortingsgruppa ved representant Gunvald Ludvigsen:
Vil ha offentlig finansiert tannhelsetjeneste

Årsmøte
Dokument frå årsmøtet i 2007 finn du
her

Dokument frå årsmøtet i 2006 finn du
her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**