ØKOLOGISK landbuk

Ski kommune har en usedvanlig lav andel økologisk landbruk(1,5 prosent) i forhold til Regjeringens målsetting om 15 prosent i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Samtidig har våre bønder noe av den beste dyrkbare mark her i landet. Hvordan henger dette sammen?

Ski Venstre ønsker å se en plan for hvordan vi kan få fram det økologiske alternativet i Ski til beste for jord og mennesker. Det har vi programfestet. Nå inviteres alle landets kommuner til å søke om bli foregangskommuner på området. Ski bør være blant dem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**