SENIORPOLITIKK

Eldre arbeidstakere går stadig tidligere ut av aktivt yrkesliv. Samtidig er Norge i en situasjon hvor vi sårt trenger all tilgjengelig arbeidskraft. Særlig vil kommunene merke dette i årene som kommer – også fordi det er vanskelig å få tak i yngre arbeidstakere. Da mener Ski Venstre at god seniorpolitikk er enda viktigere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Seks kommuner i Norge har vært med i en undersøkelse, som er gjennomført av Fafo. Gjennomgående viser det seg at når for å få arbeidstakere vil stå lenger i jobb, så har noen tiltak vist seg å ha effekt:

-Reduksjon av arbeidsbelastninger som tidspress og arbeidsmengde
-Fleksible arbeidstidsordninger
– Generell bedring av arbeidsmiljøet
-Bedring av den enkeltes arbeidstilfredshet og mestring av arbeidet
-Muligheter for rehabilitering og ulike helsefremmende tiltak
-God bedriftshelsetjeneste
-God lederstil
-Kompetanseutvikling og oppgradering gjennom hele yrkesløpet
-Økonomiske insitamenter som bonus, økt lønn, økt pensjon

Dette er alle tiltak Ski Venstre mener kan være aktuelle å se nærmere på i Ski kommune, der de ikke allerede er innført. Vårt forslag om kompetanseår for lærere går rett inn i denne tenkningen.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**