– Et kjedelig administrasjonsbudsjett

– Venstre mener at Høyre/Frp-byrådets forslag til Oslobudsjett for 2008 er et kjedelig og visjonsløst administrasjonsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

Venstre ønsker likevel at Oslo kommune skal gå inn i 2008 basert på et borgerlig budsjettsamarbeid. Det krever imidlertid at en langt sterkere prioritering av miljø og kollektivtrafikken, skolebudsjettet må forbedres og det må gjennomføres et betydelig kulturløft. Dette sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen, i sin første kommentar.

Etterslepet på investeringssiden økte med 900 millioner kroner i 2006, og Venstre mener det er bekymringsfullt at H/Frp-byrådet tillater at vedlikeholdsetterslepet dermed øker på flere områder samtidig som Oslo settes i en stadig vanskeligere gjeldssituasjon.

– Venstre vil i budsjettforhandlingene ta opp tiltak som vil kunne bidra til å rette opp ubalansen i kommunens økonomiske situasjon, sier Ola Elvestuen.

Samferdsel og miljø
Venstres gruppeleder mener at budsjettet er totalt blottet for miljø- og klimatiltak. Venstre setter som et krav for budsjettforhandlingene at det endelige budsjettet blir et miljø- og klimabudsjett. Det må igangsettes langt flere konkrete klimatiltak.

– Det er ikke lagt opp til et bedre rutetilbud i budsjettforslaget for 2008 for kollektivtrafikken i Oslo. For å nå målet om at all trafikkvekst skal skje gjennom økt bruk av kollektivtrafikk må overføringene til kollektivtrafikken økes. Byrådets forslag er altfor svakt, og her må budsjettet forbedres vesentlig, sier Ola Elvestuen.

Venstre er spesielt opptatt av at det resterende vedlikeholdsetterslepet må fjernes, og at det må bli billigere å benytte kollektivtilbudet i Oslo for de som reiser ofte.

Skole og kultur
– Venstre vil ha en langt sterkere satsing på etter- og videreutdanning av lærere enn det byrådet legger opp til. Dette må vi rette opp i budsjettforhandlingene, sier Ola Elvestuen. Vi trenger også flere lærere i osloskolen sett i forhold til antallet elever. Det koster penger, fortsetter Elvestuen.

Ola Elvestuen varsler at Venstre også vil fortsette kulturløftet for Oslo og arbeide for en langt mer offensiv kultursatsing i 2008 enn det byrådet legger opp til.

– Oslo skal være en ledende europeisk kulturhovedstad. Da må man også være villig til å satse bredt innenfor hele kultursektoren, sier Elvestuen.

— *** —
For ytterligere kommentarer kontakt Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen, på tlf. 90854775.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**