Venstre i opposisjon

Ski Venstres styre- og gruppemøte den 15. oktober godkjente valgteknisk og politisk avtale mellom opposisjonspartiene i Ski. Disse er delt i to grupperinger: Venstresiden bestående av Ap/SV/RV og sentrum bestående av Sp/PP/V.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Møtet vedtok videre: “Møtet konstaterer med beklagelse at Lise Vistnes synes å holde fast på sin private avtale med andre partier. Hun vil i så fall velge å melde seg ut av Venstres gruppe for perioden”.

I et brev til kommunestyret gjør vi rede for partiets vedtak, siden en partigruppe bare kan stille på én liste under konstitueringen. Rotet i konstitueringen – som førte til krav om lovlighetskontroll – skyldes at Lise Vistnes nekter å ta konsekvensen av sitt brudd med partiet. Så lenge hun insisterer på å være Venstre-representant, kan hun ikke stille på en annen liste til valg av formannskap og utvalg enn den partiet har vedtatt. Hun kan heller ikke ta med utvalgte venner fra venstrelista og sette inn i utvalg – helt på tvers av det Ski Venstres formelle organer har vedtatt.

Ski Venstre har valgt disse personenetil de oppnådde vervene:
Geir Hammer blir vara på fellesliste i formannskapet, Svein Kamfjord blir fast medlem av Planutvalget, Eva Bjerkhol Havro blir varamedlem i samme. Berit Strøm blir fast medlem av utvalg for tjenesteyting, Fredrik Olstad varamedlem. Olstad blir leder av klageorganet (klientutvalget). Lisbeth Bøhler blir medlem i kontrollkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**