Valgkomiteen er igang

Oslo Venstres Valgkomite inviterer alle medlemmer om å fremme forslag til kandidater på valg/gjenvalg til verv i Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til: Oslo Venstres medlemmer
OM FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL VERV I OSLO VENSTRE

Valgkomiteen i Oslo Venstre har startet sitt arbeid frem mot årsmøtet som skal avholdes 29. februar og 1. mars 2008. Komiteen har følgende foreløpige fremdriftsplan:

22/10: Valgkomitémøte
Frist for årsmøtevalgte medlemmer til å si ifra om de ønsker gjenvalg.

05/11: Valgkomitémøte

10/11: Frist for medlemmenes innlevering av forslag på kandidater til verv som skal velges på årsmøtet.

13/11: Valgkomitémøte

01/12: Frist for bydelslagene og sideorganisasjonene for innlevering av forslag på kandidater til verv som skal velges på årsmøtet.

04/12: Valgkomitémøte

12/12: Valgkomitémøte

Det orienteres med dette om at valgkomiteen nå består av Espen Ophaug (leder), Tone Opdahl, Pål Klouman, Anne Marstein og Christoffer T. Olsen (Oslo Unge Venstre). 1.vara: Randi Gerd Øverland

Valgkomiteen vil med dette invitere Oslo Venstres medlemmer om å fremme forslag til kandidater på valg/gjenvalg til verv i Oslo Venstre.

Svarfrist er satt til lørdag 10. november 2007.

Vi ber om at forslag sendes til:
Oslo Venstre
v/ Valgkomiteen
Møllergata 16
0179 Oslo
e-post: [email protected]

evt. kontakt:
Espen Ophaug
tlf. 95 20 86 19
e-post: [email protected]

Vennlig hilsen
Oslo Venstres Valgkomite

Espen Ophaug /s/
Komitéleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**