Vi er dine tillitsvalgte — kontakt oss

Valget er nå over, og vi fortsetter arbeidet med å gi vårt bidrag til et godt fellesskap og en god hjemkommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Oppegård Venstre fikk to representanter i Kommunestyret: Inger Johanne Bjørnstad og Jan Erik Aale. Valgteknisk samarbeid med Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet gjør at vi er representert i Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kontrollutvalget, KS og Utvalg for helse og omsorg .
I tillegg har vi vararepresentanter til Utvalg for miljø og plan og Utvalg for kultur og oppvekst.

Kontakt oss. Vi trenger innspill og tilbakemeldinger i arbeidet — fra medlemmer, velgere, innbyggere — fra alle. Kontakt oss med forslag, spørsmål, ønsker, ros og ris.

Inger Johanne Bjørnstad

Inger Johanne Bjørnstad

er Oppegård Venstres gruppeleder i Kommunestyret og medlem av Formannskapet, Administrasjonsutvalget og KS.

Inger Johanne kan kontaktes på telefon 66 80 67 88, mobiltelefon 416 63 770 eller på epost [email protected]

Jan Erik Aale

Jan Erik Aale

er Oppegård Venstres andre faste representant i kommunestyret og vara til Utvalg for kultur og oppvekst (UKO). Han er også Oppegård Venstres kontaktperson overfor Idrettsrådet/ idrettslagene.

Jan Erik kan kontaktes på telefon 66 99 34 09, mobiltelefon 915 54 094 eller epost [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**