Ski Venstre konsoliderer

Etter splittelsen i Venstres kommunestyregruppe, består Venstres gruppe av Geir Hammer – pluss varamedlemmene Svein Kamfjord og Lisbeth Bøhler. Ski Venstre holder årsmøte torsdag 1. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres generalsekretær Terje Breivik kommer på årsmøtet og vil snakke om Venstres arbeid fram mot stortingsvalget i 2009. Møtet holdes på Thon Hotel Ski kl 19.00.

Styret vil nå bli ferdig med intern strid, og vil gjenreise Ski Venstres omdømme og arbeidsgleden i laget. Alle som har stilt seg til rådighet for konkurrerende liste til kommunale verv, ansees å ha meldt seg ut av Ski Venstre, og partiet går videre uten dem som har skapt problemene.

Kommunestyret holder ekstraordinært møte onsdag 31/10 for å behandle lovlighetsklagen på konstitueringen. Klagen støttes av en samlet opposisjon, inkludert Venstre.

Venstre får heretter to medlemmer og to varamedlemer i hovedutvalgene: Svein Kamfjord blir fast medlem av Planutvalget, Eva Bjerkhol Havro blir varamedlem i samme. Berit Strøm blir fast medlem av utvalg for tjenesteyting, Fredrik Olstad varamedlem.
Lisbeth Bøhler blir medlem i kontrollkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**