Årsmøtet støtter styret i Ski Venstre

Årsmøtet i Ski Venstre støttet, med 21 mot 2 stemmer, styrets framstilling og konklusjon om striden i Ski Venstre, og la med det på en svært tydelig måte, saken bak seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsmøtet sluttet opp om at striden handler om “enkeltmenneskers manglende evne til å innrette seg etter demokratiske spilleregler og den organisasjonskultur som må råde i Ski Venstre”.

Styret fikk også full støtte for at medlemmer som stilte på konkurrerende liste til kommunale verv, ikke lenger kan anses å være medlemmer i laget. Lise Vistnes og de aktuelle personene rundt hadde da også dagen i forveien frasagt seg plikter og rettigheter i partiet — gjennom vedtak i kommunestyret! Likevel hevdet de sin rett i årsmøtet til Ski Venstre. Dermed har de holdt både kommunestyret, fylkesmann og Ski Venstre for narr. For Ski Venstres del, er forholdet nå avklart i årsmøtet.

Årsmøtet sa klart fra at Ski Venstre går videre med Geir Hammer som eneste kommunestyrerepresentant, med varamedlemmer og utvalgsmedlemmer i en utvidet kommunestyregruppe, og et nyvalgt styre som består av:

Svein Kamfjord, leder, Lisbeth Bøhler, nestleder, Eva Bjerkhol Havro, Fredrik Olstad og Berit Strøm Grevstad. Varamedlemmer er Geir Hammer, Ingunn Clarholm Johansen, Atle Hagtun og Tore Bjørkan. De samme skal representere Ski Venstre på årsmøtet i Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**