Årsmøtet ga full støtte til styret

Denne artikkelen sto på trykk i Østlandets Blad 6. november, og omtaler den samstemmighet årsmøtet viste i forhold til konflikten som har vært i Ski Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ski Venstre konsoliderte i årsmøtet

Østlandets Blad fikk anledning til å være tilstede under Ski Venstres årsmøte sist torsdag. Likevel kom journalisten i skade for å uteglemme viktig informasjon. Årsmøtet ga flere, tindrende klare svar.

Det var 21 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet. I tillegg møtte fire personer som dagen før — i Ski kommunestyre — hadde foreslått — og fått vedtatt(!) – at de ikke hadde noen medlemsrettigheter eller plikter i Ski Venstre. ØB får med seg det levenet disse klarte å skape ved ikke å svare klart på om de anså seg som medlem eller ikke. ØB vil ikke sette søkelyset på det oppsiktsvekkende faktum at Lise Vistnes og venner da har holdt både kommunestyret, fylkesmannen og Ski Venstre for narr med sitt spill om partimedlemskap.

Årsmøtet behandlet et fire siders notat fra styret kalt "Hva rammet Ski Venstre?". Notatet ble tatt til etterretning med 21 mot 2 stemmer, der de 2 stemmene mot var ved Vistnes og hennes venninne. Styret fikk dermed full støtte for sin håndtering, saksframstilling og konklusjoner. Årsmøtet satte skapet på plass og punktum for saken. Ski Venstre står samlet om forståelsen av hva som har skjedd. De venstremedlemmene som har stilt konkurrerende liste til kommunale verv brøt med dét forutsetninger for medlemskap i Ski Venstre. Årsmøtet sluttet dermed opp om at striden handler om “enkeltmenneskers manglende evne til å innrette seg etter demokratiske spilleregler og den organisasjonskultur som må råde i Ski Venstre”.

Etter at gruppen rundt Vistnes forlot møtet, forsvant også all konflikt umiddelbart. Årsmøtet vedtok enstemmig årsmelding, politisk regnskap, økonomisk regnskap, valg av vedtektsnemnd. Enstemmig ble også følgende nye styre valgt: Svein Kamfjord (leder), Lisbeth Bøhler (nestleder), Berit Strøm Grevstad, Eva Havro og Fredrik Olstad. Varamedlemmer: Geir Hammer, Ingunn Clarholm Johansen, Atle Hagtun og Tore Bjørkan.

Vistnes har vært en pinlig og uverdig affære for Venstre i Ski og Follo. Vi mener også lokalmediene, ØB og TV Follo, må vurdere sin journalistikk. Det er noe som heter kildekritikk, kritiske spørsmål og søk etter sannhet bak påstander som kastes fram. Hvis da hensikten er å opplyse, og ikke bare være mikrofonstativ for dem som roper høyest og frekkest.

Ski Venstre går videre. Vi har dessverre bare én kommunestyrerepresentant, Geir Hammer, men bak han er det gode vararepresentanter og medlemmer i kommunale utvalg — som sammen vil utgjøre Venstres kommunestyregruppe. Sammen med det nye styret, vil det politiske arbeidet gjenopptas. Et arbeid som stoppet opp med avgåtte leder Vistnes.

For øvrig er det ikke mulig å starte nye partier med navnet Venstre i.

Ski Venstre v/Svein Kamfjord (leder) og Geir Hammer (gruppeleder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**